Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

B4

Boczniki 50mV

Boczniki pomiarowe typu B4 przeznaczone są do rozszerzania zakresów pomiarowych prądu stałego amperomierzy magnetoelektrycznych, watomierzy i liczników o klasach 1; 1,5; 2,5.

  • spadek napięcia na wyjściu 50mV,
  • klasa dokładności
    • 0,2 - dla zakresów <=2500 A
    • 0,5 - dla zakresów >2500 A
  • mocowanie zatrzaskowe na szynie lub do podłoża.

 Wymiary zewnętrzne: zależne od wykonania.