Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Wyznajemy zasady: szacunek, zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność, zaangażowanie i ciągłe podejmowanie nowych wyzwań. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w to, aby wytwarzać produkty poprzez efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów, konsekwentnie wyprzedzając oczekiwania klientów dotyczące jakości i dostawy 
w konkurencyjnej cenie.

Przedmiotem naszej działalności jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań poprzez projektowanie inteligentnych systemów opartych o produkowane przez nas elektronikę, aparaturę pomiarową i regulacyjną do zastosowań przemysłowych, motoryzacyjnych i wojskowych, jak również poprzez produkcję usługową elektroniki. 

Dokładamy starań, aby osiągnąć doskonałość poprzez innowację i ciągłe doskonalenie w procesach, produktach i usługach, tak aby stworzyć możliwości rozwoju na wszystkich poziomach organizacji.
Każdy pracownik jest włączony w działania związane z troską o środowisko.
 

Nasze nadrzędne cele:

  • Skoncentrowanie się na wymaganiach klientów.
  • Dostawa na czas.
  • Ciągłe doskonalenie.
  • Spełnienie wymagań prawnych.
  • Minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko.

 
Zobowiązujemy się do realizacji celów i promowania ochrony zdrowia i środowiska.


WIZJA
Naszą wizją jest osiągnięcie stałego wzrostu poprzez innowacje i postęp technologiczny w dziedzinach powiązanych z naszym profilem produkcji.

MISJA
Projektujemy i dostarczamy produkty poprzez efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów konsekwentnie wyprzedzając oczekiwania klientów dotyczące jakości  i dostawy w konkurencyjnej cenie. Dokładamy starań, aby osiągnąć doskonałość wydajności poprzez innowacje 
i ciągłe doskonalenie procesów, produktów i usług, aby stworzyć możliwości rozwoju dla wszystkich zainteresowanych stron. 

 

4 październik 2017

Dinesh Musalekar
Prezes Zarządu