Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

ND04

Miernik parametrów sieci 1 i 3-fazowej

Miernik ND04 mierzy podstawowe parametry elektryczne w sieciach 3-fazowych (3- lub 4-przewodowych) oraz w sieciach 1-fazowych. 

 • Pomiar rzeczywistych wartości skutecznych True RMS (do 15-tej harmonicznej).
 • Programowalne przekładnie: prądowa i napięciowa.
 • Programowalny układ pracy: 3-fazowy 3-przewodowy, 3-fazowy 4-przewodowy lub 1-fazowy.
 • Programowalne zakresy wejść pomiarowych.
 • Ultra jasny wyświetlacz LED, 4 cyfry w 1 lub 3 rzędach (wskazania do 9999).
 • Funkcja automatycznego przewijania ekranu (lub ekran stały).
 • Pamięć wartości minimalnych i maksymalnych.
 • Cztery klawisze funkcyjne umożliwiające natychmiastowy dostęp do żądanego ekranu parametrów.
 • Wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 59 mm
 • Stopien ochrony obudowy: IP50 od strony czołowej, (IP65 od strony czołowej - opcja)
 • Klasa dokładności: 
  • Napięcie ±1.0% zakresu (20... 100% wartości nominalnej)
  • Prąd ±1.0% zakresu (10... 100% of wartości nominalnej)
  • Częstotliwość 0.5% średniej częstotliwości.