Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

VPS10

Miernik parametrów sieci

VPS10 mierzy podstawowe parametry elektryczne w sieciach 3-fazowych (3- lub 4-przewodowych) lub w sieciach 1-fazowych. Ten funkcjonalny miernik pozwala zastąpić wiele analogowych mierników tablicowych.

Zobacz odpowiednik - miernik ND03

 • Pomiar rzeczywistych wartości skutecznych True RMS (do 15-tej harmonicznej).
 • Programowalne przekładnie: prądowa i napięciowa.
 • Programowalny układ pracy: 3- lub 4-przewodowy (dotyczy miernika w wykonaniu 3-fazowym).
 • Programowalne zakresy wejść pomiarowych.
 • Ultra jasny wyświetlacz LED, 3 cyfry w 3 rzędach (wskazania do 999).
 • Funkcja automatycznego przewijania ekranu (lub ekran stały).
 • Pamięć wartości minimalnych i maksymalnych.
 • Pamięć ostatniego widoku ekranu w przypadku zaniku napięcia zasilania miernika.
 • Wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 59 mm
 • Stopień ochrony obudowy: IP50 od strony czołowej
 • Klasa dokładności: 
  • Napięcie ±1.0% of wartości nominalnej
  • Prąd ±1.0% of wartości nominalnej
  • Częstotliwość ±0.5% średniej częstotliwości