Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

S4AI

Moduł 4-wejść analogowych

Konfiguruj / Zapytanie

Przejdź do strefy
4-kanałowy moduł wejść analogowych S4AI przeznaczony jest konwersji sygnałów analogowych (sygnały standardowe, termorezystory, termoelementy) na sygnał cyfrowy RS-485 Modbus. Sygnały wejściowe są podzielone na 2 grupy po 2 wejścia, które są izolowane od siebie. RS-485 oraz port USB są odizolowane od sygnałów wejścia i zasilania.  Konfiguracja modułu może być wykonana przez USB lub interfejs RS-485 za pomocą darmowego programu e-Con.
  • Programowalne charakterystyki indywidualne wejść.
  • Praca w trybie Modbus Slave.
  • Możliwość łączenia poprzez wewnętrzny RS-485.
  • Dwa programowalne wyjścia alarmowe.
  • Dwa wirtualne kanały pomiarowe do realizacji funkcji matematycznych na kanałach lub między kanałami pomiarowymi.
  • Funkcje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, monżenie, dzielenie, średnia, minimum, maksimum.
  • Programowalne liczniki czasu pracy wejść.
  • Do montażu na szynie TS 35 w typowych szafkach instalacyjnych.
  • Możliwość konfiguracji przez USB (zasilanie modułu nie jest wymagane).