Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

Oprogramowanie LUMEL-CIEPŁO

Cena / Przejdź do strefy

Oprogramowanie LUMEL CIEPŁO stanowi integralną część systemu monitorowania i sterowania pracą miejskich sieci ciepłowniczych. Umożliwia zintegrowaną obsługę sieci, w tym szybki podgląd parametrów i automatyczne sterowanie węzłów cieplnych.

Oprogramowanie LUMEL CIEPŁO umożliwia:

  • konfigurację i dołączanie węzłów cieplnych do systemu,
  • wizualizację pracy węzłów cieplnych,
  • zdalne sterowanie elementami wykonawczymi pracującymi w sieci,
  • archiwizację mierzonych parametrów procesu,
  • generowanie raportów na bazie zarchiwizowanych danych pomiarowych.

Z oprogramowaniem współpracują, tworząc system pomiarowy urządzenia wyposażone w interfejs RS485 z protokołem MODBUS.

Zaletą oprogramowania LUMEL-CIEPŁO jest fakt, że początek nawet rozległego systemu może być budowany bez dużych nakładów finansowych. Istnieje bowiem możliwość stopniowego rozwijania systemu w miarę narastających potrzeb, bądź w miarę możliwości finansowych właściciela.

Układ sterowania został oparty na autonomicznych regulatorach pogodowych, dających możliwość niezależnej pracy węzła. Transmisja danych w systemie może się odbywać z użyciem: dwużyłowego kabla, linii światłowodowej, modemów telefonicznych lub modemów radiowych. Możliwe jest używanie wielu mediów transmisji jednocześnie.