Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

P18S

Przetwornik temperatury i wilgotności

NOWOŚĆ
Konfiguruj / Zapytanie

Cena / Przejdź do strefy

Przetwornik P18S jest przeznaczony do ciągłego pomiaru oraz przetwarzania wilgotności względnej i temperatury otoczenia na postać cyfrową.
Zintegrowany z rejestratorem HT25 tworzy kompletny zestaw do monitorowania i rejestracji mierzonych wartości.

Przetwornik P18S po zastosowaniu dodatkowych osłon czujnika może pracować w różnych warunkach otoczenia.
Programowanie przetwornika odbywa się za pomocą interfejsu RS-485 oraz bezpłatnego oprogramowania eCon.
P18S posiada wbudowany lub rozłączny przewód interfejsowo-zasilający dostępny w różnych długościach, co pozwala na dostosowanie produktu do wymogów konkretnej aplikacji.

P18S realizuje następujące funkcje

  • obliczanie  wybranych  wielkości fizycznych (temperatura punktu rosy, wilgotność bezwzględna),
  • pamięć wartości minimalnych i maksymalnych dla wartości zmierzonych i wyliczonych,
  • programowanie czasu uśredniania pomiaru,
  • obsługa interfejsu RS-485 z protokołem MODBUS RTU.