Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

System monitoringu parametrów sieci

NOWOŚĆ
Cena / Przejdź do strefy

O tym, że energia wykorzystywana w procesach produkcji dużo kosztuje, nie trzeba nikogo przekonywać.W przypadku jednak ciężkiego przemysłu wydobywczego te koszty idą już w grube miliony złotych.

Żeby je zoptymalizować i zwiększyć rentowność produkcji, na zlecenie naszego klienta produkującego maszyny górnicze i wydobywcze, opracowaliśmy system monitorowania parametrów jakości sieci energetycznej oraz jej zużycia na 90 najważniejszych obwodach średniego i niskiego napięcia.

Jakie były główne problemy odbiorcy

  • Brak informacji odnośnie zużycia energii na poszczególnych maszynach/wydziałach produkcyjnych.
  • Brak informacji dotyczącej jakości sieci zasilającej – zapadów, zaników, wzrostów napięcia.
  • Utrudniony nadzór nad pracą urządzeń na rozległym terenie

W rozwiązaniu zastosowaliśmy

  • najnowsze analizatory parametrów sieci serii ND40 i mierniki ND30 na rozdzielniach średniego napięcia
  • mierniki N43 na rozdzielniach niskiego napięcia.

Zastosowane na średnim napięciu urządzenia zapewniły archiwizację, a serwery WWW wbudowane w urządzenia, umożliwiły podglądanie parametrów bieżących w dowolnej przeglądarce internetowej oraz wysyłanie maili alarmowych w przypadku wystąpienia stanów alarmowych.

Dodatkowo protokół Modbus TCP/IP zapewnił równoczesny dostęp do urządzeń przez kilka programów nadrzędnych np. nasz program Lumel-Proces, inny program typu Scada, oraz posiadany przez klienta system do zarządzania produkcją.

Dzięki temu rozwiązaniu nasz klient

  • ma zapewniony odczyt wszystkich kluczowych parametrów jakości i zużycia energii elektrycznej na komputerach osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną (główny energetyk – jakość energii, dział administracji – rozliczanie kosztów)
  •  unika kar za przekroczenia mocy zamówionej
  •  ma oszczędności finansowe związane z poprawieniem jakości energii

System monitorowania energii to pierwszy etap wdrożenia projektu. W planach jest już dalsza rozbudowa o kolejne obwody energetyczne oraz o monitoring pozostałych mediów: para, woda, sprężone powietrze.