Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

P30U

Uniwersalny przetwornik temperatury i sygnałów standardowych

Na magazynie
Konfiguruj / Zapytanie

Cena / Przejdź do strefy

Przetwornik P30U przeznaczony jest do przetwarzania temperatury, rezystancji, sygnałów standardowych napięciowych i prądowych na standardowy sygnał stałoprądowy lub stałonapięciowy.  

Sygnał wyjściowy jest odizolowany galwanicznie od sygnału wejściowego oraz zasilania.
Przetwornik P30U ma programowalne funkcje pomiarowe i pomocnicze. Przetwornik można programować z klawiatury, za pomocą bezplatnego programu eCon przez interfejs RS-485 lub ETHERNET, albo w dowolnej przeglądarce przez interfejs ETHERNET.
Przetwornik dostępny jest w 3 wersjach: podstawowa, z obsługą karty SD, z Ethernetem i pamięcią plików systemowych.

 • wejście: programowalne
  • termoelementy, czujniki termorezystancyjne,
  • 0...4/20 mA, +/- 20mA
  •  -5...20mV, +/- 75mV; +/-200mV
  • 400, 2000, 5500 ohm
  • RS485 Master, Slave lub Monitor
 • wyjście: programowalne
  • analogowe (prądowe lub napięciowe)
  • 2 x przekaźnikowe (lub 1 x przekaźnikowe i 1 x wyjście zasilające 24V d.c.)
  • cyfrowe RS-485
 • interfejs RS-485 Modbus RTU Slave, Master lub monitor.
 • wyświetlacz: LCD 2 x 8 znaków - podświetlany,
 • zasilanie: 85..253 V a.c./d.c. lub 20...40 V a.c./d.c., / 20...60 V d.c.
 • przetwarzanie wielkości mierzonej na dowolny sygnał wyjściowy w oparciu o indywidualną liniową charakterystykę,
 • funkcje matematyczne, m.in. mediana wartości mierzonej,
 • przeliczanie wielkości mierzonej w oparciu o 21 punktową charakterystykę indywidualną, 
 • zasilanie dodatkowe 24V d.c 30mA załączane/wyłączane programowo (opcja),
 • sygnalizacja przekroczenia nastawionych wartości alarmowych,
 • możliwość odczytu i rejestracji jednej wielkości przez wejście pomiarowe i 50 wielkości przez RS-485 Modbus,
 • programowanie wyjść alarmowych i  analogowych z reakcją na wybraną wielkość wejściową (wejście główne lub zegar RTC),
 • zegar czasu rzeczywistego z funkcją podtrzymania zasilania zegara w przypadku zaniku zasilania przetwornika,
 • rejestracja danych w pamięci wewn. 4 MB, na zewnęrznej karcie SD/SDHC lub wewn. pamięci systemu plików (8 GB) (opcja),
 • automatyczne ustawianie punktu dziesiętnego,
 • podgląd nastawionych parametrów,
 • blokada wprowadzonych parametrów za pomocą hasła, 
 • programowanie czasu uśredniania pomiaru.

Zobacz wykonania dostępne z magazynu