Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

PD8

Konwerter interfejsu RS485/ETHERNET

Konfiguruj / Zapytanie

Przejdź do strefy

Umożliwia urządzeniom nadzorczym i aplikacjom SCADA dostęp do urządzeń z interfejsem RS-485 za pośrednictwem sieci Ethernet (niezależnie od protokołu komunikacyjnego).