Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

OP38

Oprogramowanie LUMEL-PROCES

LUMEL PROCES to nowoczesny system integracji i prezentacji danych. Program umożliwia tworzenie przez użytkownika aplikacji kontrolno-pomiarowych dla instalacji przemysłowych, inteligentnych budynków, gazownictwa, energetyki, laboratoriów.

 • obsługa  systemów  zbudowanych  z  zastosowaniem  aparatury  Lumelu  oraz  urządzeń  innych  producentów,  umożliwiających  wymianę  danych za pomocą protokołów transmisji Modbus, Modbus TCP/IP,
 • wizualizacja parametrów procesu w postaci map synoptycznych, tabel, bargrafów i trendów,
 • zdalne programowanie parametrów urządzeń i sterowanie elementami wykonawczymi systemu,
 • archiwizacja danych i rejestracja zdarzeń alarmowych w systemie,
 • odczyt danych z innych aplikacji za pomocą protokołu wymiany danych DDE (klient DDE),
 • udostępnianie danych innym komputerom z programem Lumel Proces w lokalnej sieci komputerowej z protokołem TCP/IP,
 • tworzenie szablonów raportów,
 • przeglądanie raportów na bazie zarchiwizowanych danych,
 • podgląd map synoptycznych przez przegladarkę internetową (Web Server)

Działanie oprogramowania można podzielić na trzy fazy:

 • fazę konfiguracji - podczas której konfiguruje się pracę systemu,
 • fazę normalnej pracy - oprogramowanie śledzi pracę systemu telemetrycznego, archiwizuje dane, pozwala wpływać na procesy pomiaru w urządzeniach,
 • fazę raportowania - w której tworzy się raporty w postaci: wykresów, tabel, list z danych zarchiwizowanych. 

Minimalne wymagania sprzętowe: konwerter RS485/USB PD10, pozostałe wymagania takie jak dla systemu operacyjnego Windows.

Pobierz demonstracyjną wersję oprogramowania LUMEL-PROCES.

W celu zobrazowania możliwości oprogramowania LUMEL-PROCES zapraszamy do obejrzenia prezentacji  

 • LUMEL-PROCES - ogólna 
 • LUMEL-PROCES - logowanie
 • LUMEL-PROCES - tworzenie obrazów synoptycznych - komponent POLE
 • LUMEL-PROCES - alarmy
 • LUMEL-PROCES - wizualizacja poprzez WWW