Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

N30P

Miernik parametrów sieci 1-fazowej

Na magazynie
Konfiguruj / Zapytanie

Cena / Przejdź do strefy

Miernik N30P przeznaczony jest do pomiaru parametrów sieci jednofazowej: napięcie, prąd, moc czynna, bierna i pozorna, cos φ, tg φ, φ, częstotliwość, energia czynna, bierna i pozorna, moc czynna 15 minutowa, napięcie 10 min., częstotliwość 10 sek.,

 • wejście:
  • prąd: 0...1 lub 0...5A 
  • napięcie: 0...100V lub 0...400V
 • wyjście: przekaźnikowe (4), analogowe (1), impulsowe (1), cyfrowe RS485/MODBUS (1)
 • 3-kolorowy programowany wyświetlacz - czerwony, zielony i  pomarańczowy
  • wysokość cyfr 14mm
  • podświetlane pole jednostki mierzonej
 • 4 wyjścia przekaźnikowe z sygnalizacją diodową stanu pracy, działające w 6 trybach,
 • przetwarzanie wartości mierzonej n sygnał analogowy 0/4…20mA lub 0…10V,
 • pamięć wartości min. i max.
 • programowanie miernika za pomocą  przycisków, interfejsu RS-485 lub bezpłatnego oprogramowania eCon.
  • kolor wyświetlacza indywidualny w trzech przedziałach;
  • progi wyświetlanych przekroczeń;
  • precyzja wyświetlania wyniku (punkt dziesiętny);
  • podświetlenie jednostki;
  • czas uśredniania pomiaru;
  • przeliczanie wskazań (charakterystyka indywidualna);
  • parametry wyjść alarmowych.
 • Zasilanie: 85...253 V AC/DC lub 20...40 V AC/DC
 • Stopień ochrony obudowy IP65,
 • Wymiary zewnętrzne: 96 x 48 x 64mm.

Zobacz wykonania dostępne z magazynu