Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

Pomiar efektywności produkcji

Przejdź do strefy

Zadaniem systemu było monitorowanie wydajności produkcji na 90 liniach produkcyjnych, które zlokalizowane są w kilku halach na terenie rozległego zakładu.

Dane zbierane są poprzez sieć i archiwizowane na serwerze firmowym w bazie danych klienta. Liczniki na każdej linii mierzą ilość wyprodukowanych sztuk. Za pomocą RS-485 przekazują informację z danymi na wyświetlacze. Wyświetlacze za pomocą Wi przekazują dane na serwer za pośrednictwem sieci.

Efekty i korzyści wdrożenia

  • Dostęp do danych w jednym miejscu pomimo rozproszonych linii produkcyjnych
  • Ciągły monitoring realizacji produkcji na hali oraz w sieci komputerowej
  • Archiwizacja danych procesowych
  • Wyższa wydajność produkcji