Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

KD7

Rejestrator ekranowy

Rejestrator KD7 przeznaczony jest do pomiaru, wizualizacji i kontroli parametrów procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu.

Może być stosowany jako stacja zbierania danych w systemach pomiarowo-regulacyjnych lub jako autonomiczny przyrząd pomiarowo-rejestrujący.

 • prosta i przyjazna obsługa dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego oraz interfejsu graficznego Windows,
 • możliwość wyboru do komunikacji w sieci różnych interfejsów komunikacyjnych: ETHERNET, RS-485 Modbus Slave i Master czy RS232
 • możliwość wymiany danych konfiguracyjnych pomiędzy rejestratorem a PC poprzez interfejs USB lub kartę CompactFlash,
 • możliwość podglądu bieżącego stanu rejestratora oraz pobieranie danych archiwalnych za pomocą przeglądarki WWW (wbudowany serwer HTTP),
 • obsługa funkcji  matematycznych
 • możliwość wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych przekazywanych do KD7 z zewnętrznych urządzeń przez interfejs RS-485 Modbus lub Ethernet,
 • możliwość wprowadzania komunikatów operatora i potwierdzenia alarmów (nowa funkcja)
 • obsługa synchronizacji czasu z serwerem NTP - ręcznie wyzwalana (nowa funkcja),
 • możliwość selektywnego kopiowania nastaw kanałów logicznych (nowa funkcja),
 • menu w języku polskim, angielskim, włoskim, niemieckim i rosyjskim

WEJŚCIA I WYJŚCIA POMIAROWE

W zależności od wykonania rejestrator KD7 ma:

 • 3...12 analogowych kanałów pomiarowych izolowanych galwanicznie
 • 16 kanałów pomiarowych dla danych przekazywanych przez interfejsy komunikacyjne,
 • 16 lub 32 alarmy i 8 lub 16 wejść cyfrowych,
 • 4 lub 8 wyjść analogowych

EKSPOZYCJA DANYCH

Dla zobrazowania przebiegu procesu klient ma do wyboru wiele form prezentacji danych w postaci

 • wykresów - liniowego, kołowego lub słupkowego, wskaźników cyfrowych oraz analogowych
 • statystyk.

Każdy kanał ma możliwość przypisania indywidualnych ustawień np. koloru, nazwy, zakresu czy sposoby prezentacji.

ARCHIWIZACJA DANYCH
Dla archiwizacji danych rejestrator KD7 wyposażony został w:

 • wymienną pamięć zewnętrzną (karta CompactFlash) o pojemności od 16 MB do 4 GB,
 • pamięć wewnętrzną 6MB z podtrzymaniem danych,

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy rejestratora w sieci każdy z użytkowników może mieć indywidualny login i hasło oraz konfigurowalne prawa dostępu do zasobów rejestratora.

OPROGRAMOWANIE
Do obsługi rejestratora KD7 przeznaczone są programy KD7 SETUP, KD ARCHIWIZACJA, KD CONNECT, KD CHECK.

 • KD7 SETUP służy do konfigurowania rejestratora typu KD7,
 • KD ARCHIVE - przeznaczony jest do pobierania i archiwizacji, wizualizacji oraz wydruku danych z rejestratora,   
 • KD CONNECT - przeznaczony jest do komunikacji pomiędzy PC a rejestratorem KD7 poprzez łącze USB. Umożliwia pobieranie danych archiwalnych z rejestratora, zapis i kasowanie danych na karcie CF.
 • KD CHECK przeznaczony jest do weryfikacji podpisu cyfrowego w danych archiwalnych zapisanych w formacie tekstowymz podpisem cyfrowym.

W celu poznania możliwości rejestratora KD7 zapraszamy do uruchomienia demonstracyjnej wersji oprogramowania KD7 SETUP. Symuluje ono obsługę rzeczywistego rejestratora, a jedyna różnica w stosunku do wersji pełnej oprogramowania polega na braku możliwości zapisania stworzonej konfiguracji na karcie CompactFlash oraz na dysku komputera.