Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

Sterowanie myjką detali

Przejdź do strefy
Zadaniem systemu było zmniejszenie  liczby reklamacji wynikających z nieprawidłowości w procesie mycia detali z aluminium oraz zmniejszenie zużycia energii na potrzeby podgrzewania wanien.
Do realizacji procesu sterowania zastosowano PLC, a do wizualizacji i archiwizacji danych panel operatorski.
Położenie kosza z detalami kontrolują enkodery. Układ został również
wyposażony w kasetkę umożliwiającą opcję sterowania ręcznego w przypadku
awarii systemu sterowania.
 
Efekty i korzyści wdrożenia
  • Automatyzacja procesu mycia eliminująca problem niewłaściwie umytych detali
  • Łatwość obsługi
  • Rejestracja i archiwizacja przebiegu procesu
  • Oszczędność energii elektrycznej