Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

System monitoringu mediów - energia, woda, gaz, sprężone powietrze

Przejdź do strefy

Zadaniem systemu było monitorowanie mediów wykorzystywanych do produkcji - energii, wody, gazu i sprężonego powietrza.

Do istniejących na obiekcie liczników (woda, gaz) dodano odpowiednie wyjścia komunikacyjne oraz moduły I/O, a do pomiaru parametrów energetycznych zastosowano mierniki i analizatory sieci. Do komunikacji wykorzystano zakładową sieć komputerową. Specjalny program umożliwił obsłudze monitorować i zarządzać mediami w celu odpowiedniego zabezpieczenia produkcji.

Efekty i korzyści wdrożenia

  • Zmniejszenie kosztów produkcji i poprawa jakości
  • Monitoring mediów on-line
  • Precyzyjna identyfikacja i analiza kosztów mediów
  • Natychmiastowa identyfikacja awarii i zakłóceń
  • Dostępność informacji zarządczej
  • Oszczędność z tytułu braku kar za przekraczanie mocy
  • Zwiększenie przewagi nad konkurencją