Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

System sterowania extruderem

Przejdź do strefy
Zadaniem systemu było utrzymanie temperatury oraz ciśnienia w strefach grzejnych pieca oraz monitoring i archiwizacja kluczowych parametrów procesu.
W systemie automatyki zastosowano autonomiczne regulatory PID na każdą strefę regulacyjną. Regulatory zostały wyposażone w interfejs komunikacyjny umożliwiający zdalny odczyt i programowanie parametrów procesu.
Wszystkie urządzenia są monitorowane za pomocą zainstalowanego na serwerze programu Lumel-Proces.
 
Efekty i korzyści wdrożenia.
  • Poprawa jakości produkowanego materiału
  • Łatwość nadzoru nad przebiegiem procesu
  • Niższe koszty produkcji
  • Możliwość udokumentowania przebiegu procesu produkcyjnego