Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

SM1

2-kanałowy moduł wejść analogowych

Konfiguruj / Zapytanie

Przejdź do strefy
Moduł wejść analogowych SM1 (2-kanałowy) przeznaczony jest do przetwarzania sygnałów standardowych, rezystancji lub temperatury na dane cyfrowe dostępne przez port RS-485 lub RS-232 za pomocą protokołu MODBUS.

Pomiar odbywa się niezależnie na 2 kanałach pomiarowych.
Programowanie modułów jest możliwe za pomocą portu RS-485 lub RS-232 i bezpłatnego oprogramowania eCon.
Moduły realizują następujące funkcje:

  • operacji matematycznych na kanałach i pomiędzy kanałami pomiarowymi,
  • przetwarzania wielkości mierzonych lub obliczonych w oparciu o indywidualną liniową charakterystykę,
  • pamięci wartości maksymalnych i minimalnych dla każdego z kanałów,
  • programowanie czasu uśredniania pomiaru,
  • obsługi interfejsu RS-232 i RS-485 z protokołem MODBUS ASCII i RTU.

Wymiary zewnętrzne: 22,5 x 120 x 100mm