Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

SM2

4-kanałowy moduł wejść analogowych

Konfiguruj / Zapytanie

Przejdź do strefy
Moduł wejść analogowych SM2 (4-kanałowy) przeznaczony jest do przetwarzania sygnałów standardowych, rezystancji lub temperatury na dane cyfrowe dostępne przez port RS-485 lub RS-232 za pomocą protokołu MODBUS.

Pomiar odbywa się niezależnie na 4 kanałach pomiarowych.
Programowanie modułów jest możliwe za pomocą portu RS-485 lub RS-232 i bezpłatnego oprogramowania eCon.
Moduł realizuje następujące funkcje:

 • operacji matematycznych na kanałach i pomiędzy kanałami pomiarowymi,
 • przetwarzania wielkości mierzonych lub obliczonych w oparciu
  o indywidualną liniową charakterystykę,
 • pamięci wartości maksymalnych i minimalnych dla każdego
  z kanałów,
 • programowanie czasu uśredniania pomiaru,
 • obsługi interfejsu RS-232 i RS-485 z protokołem MODBUS ASCII
  i RTU,
 • zmiany stanu wyjść typu OC w oparciu o ustawione wartości alarmowe.

Wymiary zewnętrzne: 45 x 120 x 100mm