Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

Pomiar efektywności energetycznej zasobników na wodę

Przejdź do strefy
Celem systemu było pozyskanie informacji nt efektywności energetycznej
zasobników na wodę, rejestracja zdarzeń alarmowych oraz archiwizacja danych pomiarowych w pamięci rejestratorów i systemie nadrzędnym.
Dla badania efektywności energetycznej zasobników na wodę, przy każdym ze
stanowisk zainstalowano specjalną szafkę, wyposażoną w rejestrator danych,
regulator temperatury oraz miernik parametrów sieci.
Szafki zostały podłączone do sieci zakładowej, a dedykowane oprogramowa-
nie umożliwia obsłudze zbieranie danych oraz sterowanie 14 niezależnymi
procesami.
Uniwersalny projekt szafek umożliwia podłączenie różnych typów zbiorników.
 
Efekty i korzyści wdrożenia
  • Dostarczenie precyzyjnych danych pomiarowych nt efektywności energetycznej zasobników
  • Ciągły nadzór nad przebiegiem procesu (on-line)
  • Zwiększenie bezpieczeństwa podczas testów zbiorników