Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

RG14

Regulator centralnego ogrzewania

Konfiguruj / Zapytanie

Przejdź do strefy

Regulator typu RG14 przeznaczony jest do pogodowej regulacji temperatury wody zasilającej w wymiennikowych instalacjach grzewczych centralnego ogrzewania zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z własnych źródeł ciepła.

Regulator może realizować następujące algorytmy regulacji:

 • algorytm krokowy PID z automatycznym pozycjonowaniem do sterowania trójstawnym napędem zaworu, o różnych czasach przejścia dla kierunków otwierania i zamykania, zapewniający jakość regulacji porównywalną z zastosowaniem napędu sterowanego sygnałem ciągłym,
  trójstawny ze strefą rozsunięcia i histerezą, np. do sterowania zaworem cieplnym,
 • dwustawny dwustopniowy z histerezą do sterowania kotłem gazowym z możliwością ochrony temperatury powrotu kotła.

Regulator typu RG14 ma następujące funkcje:

 • automatycznego rozpoznania typu dołączonych czujników Pt100 lub Pt1000,
 • konfiguracji ilości podłączonych czujników,
 • dostosowanie mocy grzewczej do temperatury zewnętrznej wg programowanej czteropunktowej krzywej grzewczej
 • pomiar i/lub ograniczanie przepływu lub mocy w węźle przy wykorzystaniu sygnału impulsowego z przepływomierza lub ciepłomierza,
 • korekty temperatury zadanej ogrzewania według temperatury w pomieszczeniu kontrolnym,
 • ograniczania temperatury wody powrotu według programowanej czteropunktowej krzywej ograniczania w przypadku sterowania napędem zaworu oraz ochrony powrotu przez podniesienie temperatury zasilania dla sterowania kotłem,
 • okresowego obniżania lub podwyższania temperatury wg trzech programów dobowych,
 • zabezpieczenia instalacji przed zamarznięciem lub przegrzaniem (minimalna i maksymalna temperatura zadana),
 • automatycznego wyłączania ogrzewania w okresie podwyższonej temperatury zewnętrznej z możliwością czasowego rozruchu elementów wykonawczych,
 • realizacji priorytetu ciepłej wody użytkowej przy współpracy z regulatorami RG24 lub RG21,
 • umożliwia zdefiniowanie różnic temperatur w przypadku korzystania z czujników opaskowych,
 • kalendarz stuletni i zegar z automatyczną zmianą czasu z zimowego na letni i odwrotnie z podtrzymaniem działania przez 48 godzin po zaniku zasilania,

 

Regulator jest standardowo wyposażony w interfejs RS-485 z protokołami MODBUS i LUMBUS wybieranymi z klawiatury do komunikacji z wieloma programami wizualizacyjnymi takimi jak LUMEL-CIEPŁO, Wizcon, Fix, InTouch, Genesis 32 (Iconics) itp.

 • sygnały wejściowe: rezystancja czujników Pt100 lub Pt1000 do pomiaru temperatury wody zasilania, temperatury zewnętrznej, temperatury wody powrotu oraz temperatury pomieszczenia,
 • dodatkowe wejście impulsowe do pomiaru mocy lub przepływu,
 • dodatkowe wejście cyfrowe sygnału priorytetu ciepłej wody użytkowej z regulatora RG24,
 • zakres pomiaru temperatury -50..+150°C
 • sygnały wyjściowe: 2 przekaźniki do sterowania napędem zaworu, zaworem cieplnym lub dwoma stopniami kotła, 1 przekaźnik do sterowania pompą obiegową (obciążalność styków 250 VAC /2A)
 • interfejs komunikacyjny: RS-485 z protokołem (MODBUS ASCII i RTU lub LUMBUS),
 • zasilanie: 90...230...253 V a.c. lub 20...24...40V a.c. / d.c.
 • wymiary zewnętrzne: 106 x 90 x 58mm