Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

RG24

Regulator ciepłej wody użytkowej

Konfiguruj / Zapytanie

Przejdź do strefy

Regulator typu RG24 przeznaczony jest do regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej w instalacji wymiennikowej z zasobnikiem. Współpracuje z 4 czujnikami temperatury i steruje trójstawnym krokowym napędem zaworu, pompą cyrkulacyjną i ładującą zasobnik C.W.U.

Regulator realizuje algorytm regulacji krokowej PID z automatycznym pozycjonowaniem napędu zaworu, zapewniający jakość regulacji porównywalną z zastosowaniem napędu sterowanego sygnałem ciągłym. Możliwe jest zastosowanie napędów o różnych czasach przejścia dla kierunków otwierania i zamykania.
Regulator RG24 ma następujące funkcje:

 • automatycznego rozpoznania typu dołączonych czujników Pt100 lub Pt1000,
 • konfiguracji ilości podłączonych czujników,
 • okresowego obniżania lub podwyższania wszystkich temperatur zadanych (ciepłej wody, cyrkulacji, zasobnika) wg trzech programów dobowych,
 • zabezpieczenia instalacji przed przechłodzeniem lub przegrzaniem (minimalna i maksymalna temperatura zadana),
 • sterowania pracą pompy cyrkulacyjnej w kilku trybach wg zmian temperatury lub czasowo z możliwością okresowego blokowania pracy pompy,
 • sterowania pracą pompy ładującej wg temperatury w zasobniku z możliwością wymuszania wcześniejszego załączania pompy,
 • realizacji priorytetu ciepłej wody użytkowej przy współpracy z regulatorami RG14 lub RG11,
 • dezynfekcji instalacji i zasobnika ciepłej wody przez okresowe przegrzanie wody, z rozbudowanymi możliwościami kontroli jej realizacji,
 • umożliwia zdefiniowanie różnic temperatur w przypadku korzystania z czujników opaskowych,
 • kalendarz stuletni i zegar z automatyczną zmianą czasu z zimowego na letni i odwrotnie z podtrzymaniem działania przez 48 godzin po zaniku zasilania,

 

Regulator jest standardowo wyposażony w interfejs RS-485 z protokołami MODBUS i LUMBUS wybieranymi z klawiatury do komunikacji z wieloma programami wizualizacyjnymi takimi jak LUMEL-CIEPŁO, Wizcon, Fix, InTouch, Genesis 32 (Iconics) itp.

 • sygnały wejściowe:
  • rezystancja czujników Pt100 lub Pt1000 do pomiaru temperatury wody na wyjściu wymiennika, temperatury wody przewodu cyrkulacyjnego, temperatury wody w górnej oraz dolnej części zasobnika,
 • dodatkowe wejście binarne,
 • zakres pomiaru temperatury -50..+150°C,
 • sygnały wyjściowe:
  • 2 wyjścia przekaźnikowe beznapięciowe, styki zwierne do sterowania napędem zaworu,
  • 1 wyjście przekaźnikowe do sterowania pompą cyrkulacyjną,
  • 1 wyjście przekaźnikowe do sterowania pompą ładującą zasobnik C.W.U,
  • wyjście cyfrowe sygnału priorytetu ciepłej wody użytkowej do regulatora RG14 lub RG11,
  • interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS ASCII i RTU i LUMBUS),
 • zasilanie: 90...230...253V a.c. lub 20...24...40V a.c. / d.c.
 • wymiary zewnętrzne: 106 x 90 x 58mm