Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

SA01

System monitoringu energii elektrycznej

Konfiguruj / Zapytanie

Przejdź do strefy

Zadaniem systemu było monitorowanie jakości energii (zapady i wzrosty napięcia) w 3 stacjach transformatorowych SN, temperatury transformatorów w 40 stacjach NN, zużycia energii podczas procesu i jej odpowiednie rozliczanie.

W tym celu na każdej rozdzielni zamontowaliśmy odpowiednie mierniki i analizatory sieci. Dane z urządzeń, za pomocą sieci są zbierane i archiwizowane na serwerach firmowych. Specjalny program umożliwia obsłudze monitorować i zarządzać energią w celu utrzymania i zabezpieczenia odpowiedniej jakości produkcji.

Efekty i korzyści wdrożenia

  • Ciągły nadzór nad obciążeniem linii
  • Brak kar za przekraczanie mocy
  • Poprawa jakości zasilania
  • Efektywne gospodarowanie energią elektryczną
  • Wczesne wykrywanie i szybka informacja o stanach alarmowych
  • Poprawa efektywności produkcji
  • Obniżenie rachunków za energię elektryczną o 5%, co daje kilkadziesiąt tys. złotych oszczędności miesięcznie