Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

DL21

Trójkolorowy wyświetlacz numeryczny

Konfiguruj / Zapytanie

Cena / Przejdź do strefy
Trójkolorowy wyświetlacz numeryczny DL21 przeznaczony jest do wyświetlania parametrów: odczytanych z urządzeń zewnętrznych lub zadanych poprzez RS-485. Zaletą DL21 jest trójkolorowy wyświetlacz (zielony, czerwony i pomarańczowy), dzięki któremu kolor kolor wyświetlanego parametru jest dowolnie programowany i może ,dzięki któremu kolor kolor wyświetlanego parametru jest dowolnie programowany i może się zmieniać w zależności od ustawionych przez użytkownika wartości.

Wyświetlacz znajduje szerokie zastosowanie w biurach, punktach użyteczności publicznej (np. informacja o temperaturze, wilgotności), na halach produkcyjnych – informacja o stanie pracy urządzeń, liczbie wykonanych sztuk, zużyciu energii) itp

Wyświetlacz DL21 ma dwa interfejsy komunikacyjne RS-485 w standardzie MODBUS RTU przeznaczone do:
- podłączenia urządzeń zewnętrznych,
- konfiguracji wyświetlacza lub do wprowadzania wartości wyświetlanej.

Do wyświetlacza można podłączyć 10 urządzeń zewnętrznych i zastosować wyświetlacz jako lokalny punkt zbierania danych. Wyświetlacz może współpracować z urządzeniami zewnętrznymi jako „master” lub „slave”.

Podstawowe wykonanie wyświetlacza zawiera trzy cyfry oraz miejsce przeznaczone na umieszczenie jednostki. Możliwe jest również wykonanie wyświetlacza w konfiguracji określonej przez klienta.